• یک مکالمه ساده به آلمانی

   

  یک مکالمه ساده به آلمانی

  Rita : Guten Tag ! Ich bin Rita Bartolini. Ich lerne hier Deutsch.

  ریتا : روز بخیر! من ریتا بارتُلینی هستم.من در اینجا آلمانی یاد می گیرم

  Richard : Ich bin Richard Robertson.Ich komme aus England.Und das ist mein Freund Peter Karlis, er kommst aus Griechenland. ich arbeite viel,und Peter arbeitet wenig.Ich sage immer : Peter Du bist faul , und ich bin fleißig. 

  ریچارد : من ریچارد رابرتسُن هستم.من اهل انگلستان هستم و این دوست من پیتر کارلیس است ، او(مذکر) اهل یونان است.من بسیار کار می کنم و پیتر کم کار می کند.من همیشه می گویم :پیتر، تو تنبل هستی و من جدی (سرسخت و اهل کار) هستم

  Peter : Das sagst du ! Aber das ist nicht richtig. Du lernst langsam und ich lerne schnell.

  پیتر : تو این را می گویی ! ولی این درست نیست(اینچنین نیست). تو به آهستگی یادمی گیری و من به سرعت یاد می گیرم

  Die schüler und Schülerinnen gehen in die Klasse. Ein Lehrer kommst

   

  دانش آموزان(پسر) و دانش آموزان(دختر) به کلاس می روند.یک معلم(مرد) می آید

  Lehrer : Guten Tag ! Mein Name ist Hans Müller

   معلم مرد : روز بخیر! نام من هانس مولر است

  Rita : Ich denke, eine Lehrerin kommt in die Klasse. Kommt sie nicht? 

  ریتا : من فکر می کنم ، (که) یک معلم زن به کلاس می آید.او نمی آید؟

  Lehrer : Nein, Frau Becker kommt heute nicht. Sie ist krank.
  Ich frage - und Sie antworten, oder Sie fragen und ich antworte ... 

   
  معلم : خیر ، خانم بکر امروز نمی آید.او(مونث) مریض است.
  من می پرسم و شما پاسخ می دهید ، یا شما می پرسید و من پاسخ می دهم.

   

   

  : لغات و اصطلاحات جدید 

   

   

   faul -------(صفت)------- تنبل و کم کار

  fleißig -------صفت------- با پشتکار

  langsam --------قید--------- به آهستگی

  schnell ---------قید-------- به سرعت

  der Schüler , - ---------اسم-------- دانش آموز پسر

  die Schülerrin , nen ---------اسم-------- دانش آموز دختر

  krank --------صفت-------- ،بیمار مریض

  fragen ---------فعل--------- پرسیدن

   

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :