• درس های تمرینی بخش 2

  تمرین زیر شروع کوتاه و ساده یک مکالمه را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها

  به طور بلند تکرار کنید

   

  ببخشید نام شما چیست؟

  S'il vous plait , vous vous appelez comment ? 

  ? Wie heißen Sie, bitte

   

  نام من براوون است. ورنر براوون

  Je m'appelle Braun. Werner Braun

  .Ich heiße Braun. Werner Braun

   

  روز بخیر آقای براوون

  Bonjour Monsieur Braun

  .Guten Tag, Herr Braun

   

  نام من شیلر است. تانیا شیلر

  ... Je m'appelle Schiller  

  .Ich heiße Schiller. Tanja Schiller

   

  روز بخیر خانم شیلر

   . Bonjoue Madame Sciller

  .Guten Tag, Frau Schiller

   

  نام من اشنایدر است

   

  .Ich heiße Schneider

   

  فردریش اشنایدر

   

  .Friedrich Schneider

   

  روز بخیر اقای اشنایدر

   

  .Guten Tag, Herr Schneider

   

  نام من کلر است. ماریان کلر

   

  .Ich heiße Keller. Marianne Keller

   

  روز بخیر خانم کلر

   

  .Guten Tag, Frau Keller

   

  نام من ... است.

   ... Je m'appelle

  ...Ich heiße

   

  روز بخیر (اقا/ خانم) ...

  ... (Bonjour (Monsieur / Madame 

  ...(Guten Tag (Herr/Frau


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :