• فصل اول آموزش گرامر زبان آلمانی 

   Ich bin ...

  بخش اول

  به صفحه آموزشی گرامر زبان آلمانی بخش یک خوش آمدید     

  اولین بخش را با توضیحات ساده درباره ساختار جملات مورد استفاده در معرفی‌های روزانه آغاز می‌کنیم

  در زبان آلمان معرفی خود را معمولا با جله ساده 

  Ich bin ...    =    je suis ...

   که به معنی من هستم است شروع می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید

  Ich bin Sabine Möller

  Je suis Sabrine Möller

  من Sabine Möller هستم.

  Ich bin Christian Maier

  Je suis Christian Maier

  من Christian Maier هستم.

  Ich bin Frau Kracht

  Je suis Madame Kracht

  من خانم Kracht هستم.

  Ich bin Herr Jansen

  Je suis  Monsieur Jansen

  من آقای Jansen هستم.

  برای پرسیدن نام یک نفر می‌توانید از

   Sind Sie ...?       =      Etes vous ... ?

   در موارد محترمانه و از

   Bist du...?         =      Es tu ... ?

   در موارد دوستانه استفاده کنید

  به مثال‌های زیر توجه کنید

  ؟Bist Du Sabine Möller

  Es tu Sabine Möller ?

  آیا تو Sabine Möller هستی؟

  ؟Bist du Christian Maier

  Es tu Christian Maier ?

  آیا تو Christian Maier هستی؟

  ؟Sind Sie Frau Kracht

  Etes vous Madame Kracht ?

  آیا شما خانم Kracht هستید؟

  ؟ Sind Sie Herr Jansen

  Etes vous Monsieur Jansen ?

  آیا شما آقای Jansen هستید؟

  به عنوان ضمیر محترمانه
  توجه داشته باشید که S در Sie 

   همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :