• درس های تمرینی بخش 3

  تمرین زیر طریقه سوال کردن درباره افراد را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها

  به طور بلند تکرار کنید

   

  او کیست؟

  ? Qui est - ce

  ؟Wer ist das

   

  او معلم است.

   

  Il est  professeur 

  .Das ist der Lehrer

   

  او کیست؟

  ? Qui est – ce 

  ؟Wer ist das

   

  او پرفسور (مونث) است.

   Elle est professeur

  .Das ist die Professorin

   

  او کیست؟

  ? Qui est – ce 

  ؟Wer ist das

   

  او دانش آموز است.

   Il est etudiant

  .Das ist der Student

   

  او کیست؟

  ? Qui est – ce 

  ؟Wer ist das

   

  او خلبان است.

   

  .Das ist der Pilot

   

  او کیست؟

  ? Qui est – ce 

  ؟Wer ist das

   

  او مادر است.

  Elle est la mere 

  .Das ist die Mutter

  او کیست؟

  ? Qui est – ce 

  ؟Wer ist das

   

  او پدر است.

   

  .Das ist der Vater

   

  او کیست؟

    ? Qui est – ce

  ؟Wer ist das

   

  او پرفسور شرفر است.

   

  .Das ist Professor Schräfer


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :